Cięcie i gięcie

Cięcie i gięcie

  • Cięcie blach gilotyną hydrauliczną do grubości blachy 5 mm i długości blachy 3100 mm
  • Gięcie blachy na prasie krawędziowej do grubości blachy 5 mm i długości blachy 3100 mm

Świadczymy usługi cięcia blach gilotyną hydrauliczną umożliwiającą cięcie prostych kształtów z prostymi liniami
cięcia.

Możliwe jest cięcie blachy czarnej / nierdzewnej/ cynkowej i konstrukcyjnej z blachy własnej oraz powierzonej:

  • Max. długość krawędzi cięcia 3100 mm
  • Max. grubość blachy 5 mm

Świadczymy usługi gięcia blach na prasie krawędziowej do grubości blachy
5 mm i długości : 3100 mm. Gięcie blach na prasie krawędziowej pozwala
na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie złożonych
kształtów.

prasa-krawedziowa