Dofinansowanie Projektu

W ramach projektu nastąpiło wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług wysokich technologii w zakresie pomiaru 3D, cięcia laserem i wytwarzania elementów metalowych.

Wprowadziliśmy innowacje produktowe:

• usługa pomiaru za pomocą skanera 3D,
• usługa cięcia laserem

Usługa pomiaru realizowana za pomocą skanera 3D umożliwi zeskanowanie przestrzenne elementu, który następnie zostanie przeznaczony do produkcji i obróbki laserowej. Usługa cięcia laserem umożliwi szybką i dokładną obróbkę metali. Cięcie laserem nie ma ograniczeń w różnorodności materiałów i kształtów. Usługa cięcia laserem jest najnowszą technologią wycinania laserem, która umożliwi wydajne wycinanie dowolnych kształtów z blach.

Proponujemy dwie nowe usługi:

• Usługa pomiaru realizowana za pomocą skanera 3D. Usługa pomiaru skanerem będzie polegać na tym, że Wnioskodawca uda się do Klienta i zrobi pomiar za pomocą skanera 3D, w wyniku którego zostanie wytworzony produkt.
• Usługa cięcia laserem umożliwi szybką i dokładną obróbkę metali. Cięcie laserem nie ma ograniczeń w różnorodności materiałów i kształtów. Usługa cięcia laserem jest najnowszą technologią wycinania laserem, która umożliwi wydajne wycinanie dowolnych kształtów z blach.

W ramach projektu oferujemy innowacyjne usługi w postaci:
– Usługa pomiaru będzie polegać na pomiarze 3D elementów. Udamy się do siedziby klienta, zrobimy pomiar elementu przeznaczonego do produkcji i obróbki za pomocą skanera 3D. Następnie pomiar zostanie wysłany do komputera w którym zostanie wykonane projektowanie, polegające na zmianie lub dodaniu pewnych części do konstrukcji. Po zatwierdzeniu projektu przez klienta, projekt zostanie zrealizowany poprzez wytworzenie konstrukcji metalowych.

Usługa pomiaru za pomocą skanera da następujące korzyści:

• większa dokładność niż jakakolwiek tradycyjna metoda metryczna, minimalna ingerencja
• metoda bezdotykowa, prędkość uzyskiwania danych najszybsza na rynku, stanowisko skanowania i foto mobilne do wykorzystania w różnych miejscach (pomieszczenia lub plener),
• możliwość dostosowania plików ze skanera do indywidualnych potrzeb (analiza metryczna obiektu, wizualizacji).

Usługa cięcia laserem umożliwi szybką i dokładną obróbkę metali. Cięcie laserem nie ma ograniczeń w różnorodności materiałów i kształtów. Usługa cięcia laserem jest najnowszą technologią wycinania laserem, która umożliwi wydajne wycinanie dowolnych kształtów z blach.

Usługa cięcia laserem charakteryzuje się:

• wysoką jakością i precyzją cięcia,
• małą strefę wpływu ciepła,
• dużym tempem pracy,
• krótkim czasem realizacji,
• oszczędnością materiału,
• gładką i czystą powierzchnią,
• brakiem konieczności dalszej obróbki krawędzi,
• łatwością automatyzacji procesu,
• możliwością wykonania skomplikowanych kształtów,
• dużym wyborem materiałów poddawanych procesowi,
• powtarzalnością produktów,
• dużą elastyczność cięcia.

Innowacja procesowa
W wyniku realizacji projektu doszło do innowacji procesowej, która polega na użyciu urządzeń tworzących spójny system produkcyjny, który gwarantuje precyzję, wysoki stopień automatyzacji procesu, który znacznie odciąży pracowników w wykonywaniu czynności ręcznych dzięki czemu podwyższy poziom BHP. Nowy proces ma charakter proekologiczny, ponieważ umożliwia redukcję zużycia materiału oraz funkcjonuje efektywnie pod względem energetycznym w odniesieniu do dotychczas stosowanych maszyn, procesów i technik wytwórczych.

Innowacyjność projektu:
– powtarzalność procesu,
– minimalizacja odpadów
– szybkie wdrożenie produkcji małoseryjnej i wielkoseryjnej – łatwość wprowadzania danych oraz zmiany ustawień do urządzenia umożliwia produkcję zarówno w dużych seriach jak i o charakterze jednostkowym.
– szybki i efektywny proces produkcji w systemie instant manufacturing.

Poprzez wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług w zakresie wysokich technologii zostało osiągnięte:
– rozwiązania gwarantujące oszczędność surowcową,
– zastosowana technologia mało i bezodpadowych,
– zastosowano rozwiązanie gwarantujące zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery,
– zastosowano rozwiązanie gwarantujące zmniejszenie poziomu hałasu.